Bobuľky a sypačka 

Nové trendy v dopingu


Vyvinutie spoľahlivého testu na anabolické steroidy profesorom Donikem v roku 1976 znamenalo rozhodne veľký zlom v rastúcom trende používania týchto látok športovcami. Relatívne úspešné ťaženie proti anabolikám však prinútilo farmaceutické koncerny, distribútorov, lekárov a mnohých športovcov, aby hľadali ďalšie, účinné a dopingovou kontrolou ťažko odhaliteľné látky a metódy.
K takýmto metódam patrí aj krvný doping, využívaný vo vytrvalostných športoch, ktorý je založený na podobnom princípe, ako tréning vo vysokohorskom prostredí, kedy dochádza k nárastu počtu červených krviniek. Prvé pokusy s krvným dopingom boli vykonávané formou autotransfúzie. Bola s úspechom použitá u dráhových cyklistov USA na OH v roku 1984 v Los Angeles, kde zaznamenali veľké medailové úspechy. Vynikajúce úspechy po autotransfúzii zaznamenal hlavne van Haute, ale pretože u jeho kolegov počas OH už nebol čas na použitie autotransfúzie, bola použitá krv darcov. Tento spôsob však predstavuje značné nebezpečenstvo, pretože môže prísť k prenosu infekčných chorôb a reakcii imunitného systému. Táto komplikácia bola potvrdená minimálne u jedného športovca. Američan Mark Whitehead dostal po aplikácii cudzej krvi vysokú horúčku a záchvat zimnice. Ako už bolo spomínané, je táto metóda, okrem toho, že predstavuje zdravotné riziko aj značne neetická a pri dokonalom utajení takmer neodhaliteľná.
Veľmi podobnou metódou čo do účinku, nie však zakázanou, sú tzv. "alpské domy". V týchto v podstate hermeticky uzavretých objektoch sú umelo vytvorené atmosferické podmienky, porovnateľné s pobytom vo vysokohorskom prostredí, ktoré stimuluje tvorbu červených krviniek. Pomocou tejto účinnej a športovcov zvýhodňujúcej metódy sa severania stali na dlhé roky predstaviteľmi najužšej svetovej špičky, a sú nimi dodnes. Osvedčil sa intenzívny viacfázový tréning v kombinácii s pobytom v alpských domoch. Táto metóda nie je považovaná za doping a MOV k nej doposiaľ nezaujal žiadne oficiálne stanovisko.

Aj keď stále dochádza k dopingovým prípadom zapríčinenými anabolikami, sú stále viac vytláčané peptidovými hormónmi ako rastový hormón STH, erytroprotein EPO, choriogonadotropin HCG a adrenokortikotropný hormón ACTH, pretože tieto nie je možné spoľahlivo odhaliť.
V silových športoch je obľúbený STH, ktorý je svojim účinkom blízky anabolickým steroidom. Vo vytrvalostných športoch si veľkú popularitu na konci deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia získal EPO. Jeho výroba sa datuje od roku 1986 a pôvodný spôsob prípravy - izoláciou z moču bol postupne nahradený modernou technológiou rekombinantnej DNA. V medicíne sa používa u chorôb spojených s úbytkom červených krviniek. Po injekčnom podaní behom 2 až 4 týždňov dochádza k zvýšeniu počtu erytrocytov, čo má za následok zhustnutie krvi a nebezpečenstvo upchatia niektorej z drobných ciev v srdci alebo mozgu.
Tým sa dajú vysvetliť náhle úmrtia športovcov vo veku 20 až 30 rokov. Športovým odvetvím, v ktorom našiel najväčšie uplatnenie je nepochybne cyklistika. Do súvislosti s užívaním tejto látky bola dávaná náhla smrť na srdcové zlyhanie najmenej 18 holandských a belgických cyklistov v roku 1996.
Medzi posledné výdobytky chemického a farmakologického priemyslu patria tiež látky, ktoré sú novo zaradené na dopingovú listinu a patria do skupiny umelých prenášačov kyslíka a plasmaexpanderov, a sú zaradené medzi dopingové metódy. Sem patria látky ako PFC a HES, ktoré zvyšujú transportnú kapacitu pre kyslík a bližšie sú opísané v kapitole Charakteristika zakázaných metód.
V apríli 1998 pri cyklistických pretekoch Paríž - Rubaix spadol bývalý svetový šampión Museeuw, a len s najväčším úsilím sa lekárom podarilo zvládnuť ťažkú infekciu a zabrániť amputácii dolnej končatiny. Látka PFC, ktorá je syntetickou náhradou krvi, neobsahuje totiž protilátky, a aj nepatrné zranenie spojené s infekciou môže mať pre športovca tragické následky. V súvislosti s touto látkou sa spomína aj prípad Gianettiho, ktorý v máji pri pretekoch Okolo Normandie skolaboval a upadol do hlbokého bezvedomia. Po aplikácii tejto látky do pľúc sa zvyšuje ich funkčná schopnosť a zlepšuje sa okysličenie krvi.
Použitie látky HES, pravdepodobne veľmi blízkej PFC, priznali po skončení atletických ME 1998 v Budapeští aj nemeckí bežci Kallabis, víťaz behu na 3 000 metrov prekážok a bronzový z behu na 10 000 metrov Franke. Potvrdil to aj ich lekár s poukazom na to, že táto látka nebola na listine zakázaných látok - v tej dobe. HES zlepšuje prúdenie krvi, podporuje krvný obeh, bráni úbytku tekutín a môže maskovať aj iné látky ako je EPO. Spomínaní atléti však popreli, že by túto látku brali s úmyslom maskovať EPO, ktoré v tej dobe bolo na listine zakázaných látok. Aktuálne sa látka HES spomína v súvislosti s dopingovým prípadom fínskeho bežca na lyžiach Isometsäho, ktorému bola odobratá strieborná medaila na MS v severskom lyžovaní v Lahti 2001. Analýza B vzorky potvrdila prítomnosť hydroxytelu (HES) v organizme športovca, za čo dostal dvojročný zákaz činnosti. Rovnako dopadol aj jeho kolega Immonen a fínska štafeta na 4 x 10 km tak prišla o zlaté medaily.

1993

Jeřábek - dráhová cyklistika - po pozitívnej A vzorke, došlo vinou kuriérskej služby k porušeniu B vzorky, trest: napomenutie
Benko - kulturistika - anaboliká, trest: 2 roky
Meško - kulturistika - anaboliká, trest: 2 roky

1994

Germánus - pretláčanie rukou - anaboliká, trest: 2 roky

1996

Mižík - ľadový hokej - stimulancie, trest: 9 mesiacov
Krištofič - kulturistika - anaboliká, trest: 2 roky
Zahradník - plávanie - anaboliká, trest: 3 roky
Jeřábek - dráhová cyklistika - anaboliká, trest: 2 roky
Broniš - cestná cyklistika - stimulancie, trest: 3 mesiace
Šmehýlová - atletika - stimulancie, trest: 3 mesiace
Kočiš - kulturistika - anaboliká, trest: 2 roky

1997

Chára - zápasenie - anaboliká, trest: 9 mesiacov
Závacká - džudo - diuretiká, trest: 2 roky
Erban - rýchlostná kanoistika - stimulancie, trest: 2 týždne

1998

Ožvald - veslovanie - stimulancie, trest: 1,5 mesiaca
Čapka - kulturistika - diuretiká, trest: 2 roky
Štepánková - kulturistika - anaboliká, trest: 2 roky
Tomanová - kulturistika - anaboliká, trest: 2 roky
Purdiaková - kulturistika - anaboliká, trest: 2 roky

1999

Flimel - kulturistika - anaboliká, trest: 2 roky
Labák - vzpieranie - peptidický hormón, trest: 2 roky

2000

5 pozitívnych prípadov, z toho: 1 anaboliká, 1 testosteron/epitestosteron, 3 stimulancie, 1 anestetiká

Ľubo 

copyright © 2002 BIOMag
All rights reserved

27.11.2008 22:28 Najoblubenejsie hardcore jedlo?
27.11.2008 22:01 Peter Mlynarčík na WPC Worlds s famóznymi 330 kg
27.11.2008 21:37 WPC worlds 2008
27.11.2008 20:24 flakanie do konca roka
27.11.2008 19:48 burnflesh WPC WORLDS 2008