Vreskot svalov 

KAATSU


S tým názvom som sa nepomýlil a nechcel som napísať "TY KACO!", aj keď si to po prečítaní môžeme spoločne povedať. KAATSU je už celkom staršia metóda tréningu s obmedzeným tokom krvi do zaťažovanej partie, napriek tomu dosť neznáma.

Priznám sa, prvýkrát som o niečom takomto čítal asi pred rokom, vtedy som tomu nejako veľmi nevenoval pozornosť, ale pred dvoma mesiacmi som narazil na KAATSU znova a prečo by som sa nepodelil, že áno? O KAATSU je v podstate popísaných niekoľko prehľadných dokumentov, ktoré vo forme žurnálu-časopisu dávajú prehľad o vzniku, štúdiách a aplikácii tohto druhu "tréningu".

Začiatok a vývoj KAATSU

Počiatky KAATSU v takej podobe, ako je známe dnes, je možné pripísať Y. Satovi, ktorý ako fanúšik posilňovania prišiel na efekt podobný silovému tréningu počas istého budhistického seminára v roku 1966, keď mu stuhlo lýtko. Po tomto zážitku začal experimentovať s obmedzením toku krvi do niektorých svalov, až našiel správnu mieru "škrtenia" a dosiahol efekt podobný napumpovanému svalu pri posilňovaní. V roku 1967 to Sato trochu preháňal a návšteva nemocnice s diagnostikovanou pľúcnou embóliou poodhalila, že škrtil nohu až príliš a vznikali krvné zrazeniny. Tento neúspech Sata neodradil a pokračoval s experimentami na sebe samom a po roku dospel k spôsobu, ako aplikovať "správnu" mieru tlaku na obmedzenie prúdenia krvi.

Ďalší prelomový bod prišiel v roku 1973, kedy si Sato zmlomil na lyžovačke nohu (spolu so zranením pravého kolena, lekári odporúčali operáciu) a dal si dať nohu do sadry. Sato aplikoval na zranenú nohu KAATSU tréning a opakoval tieto procedúry 2 týždne. Po dvoch týždňoch sa mu nezdalo "opuchnutie" zranenej nohy, tak navštívil lekára. Lekár zistil, že v zranenej nohe podivne nedošlo k očakávanej atrofii svalov, ale naopak, k hypertrofii.

Po tomto lyžiarskom incidente a "zázračnej" hypertrofii, ktorá sa rozniesla v Satovom fitklube, sa začali Satovi hlásiť záujemcovia o túto metódu tréningu. Sato vyskúšal KAATSU na niekoľko tisícoch cvičencov a po desiatich rokoch prišiel s prvým manuálom na KAATSU tréning. Neskoršie si dal tento tréning patentovať v Japonsku, v častiach Európy a v USA. Koncom 2003 bola vyvinutá posledná verzia kitu na KAATSU tréning s monitorovaním tlaku aplikovaného škrtidlom.

Výsledky štúdií

Abe a kolektív publikovali v roku 2005 štúdiu, ktorá bola robená na niekoľkých mladých ľuďoch. Títo boli síce aktívni a vykonávali aeróbnu činnosť, avšak minimálne 6 mesiacov pred testovaním nevykonávali posilňovancí tréning. Cvičenci, ktorých bolo 16, boli rozdelení do dvoch skupín, jedna skupina vykonávala KAATSU tréning, ďalšia rovnaký tréning, ale bez obmedzenia toku krvi do precvičovaných partií. Skupiny boli rozdelené tak, aby na začiatku nebol významný rozdiel v meraných parametroch, medzi iným v maximálnej sile v meraných cvikoch (drep, zakopávanie), obvode stehna a priečnej ploche svalu.

Celý tréning trval len 12 dní, pričom subjekty vykonávali cvičenie so zaťažením 20% 1RM, konkrétne 2-krát denne a každý z 12 dní okrem jednej nedele. Po skončení programu sa skupine KAATSU zväčšila plocha svalového prierezu o 7,7% pri kvadricepse, resp. o 10,1% pri biceps femorise. V druhej skupine bol prírastok len 1,4%, resp. 1,9%. Maximálna sila za zvýšila v KAATSU o 16,8% a v kontrolnej skupine o 8,9% pri drepe a pri zakopávaní KAATSU o 22,6% a kontrolná skupina len o 1,3%. Relatívna sila vzhľadom na svalový prierez nebola významne zmenená oproti začiatku štúdie v oboch skupinách. Čo je zaujímavé je, že počas KAATSU tréningu neboli významne zvýšené indikátory poškodenia svalového tkaniva.

O rok neskôr publikoval zase Abe takmer rovnakú štúdiu, len namiesto drepov a zakopávania sa použila chôdza.

Podobné výsledky boli pozorované aj pri aplikovaní obmedzenia prietoku krvi na myšiach/potkanoch.

Podrobnosti a ďalšie detaily ohľadom tohto typu "tréningu" sú publikované priamo na stránke KAATSU.

Tak, a teraz si môžete povedať, ty KAATSU!

Zapojte sa do diskusie na našom diskusnom fóre FreeZone.


P.


Sato, Y: The history and future of KAATSU Training. Intl. J. Kaatsu Training Res. 2005; 1: 1-5.

Abe, T et al.: Skeletal muscle size and circulating IGF-1 are increased after two weeks of twice daily "KAATSU" resistance training. Intl. J. Kaatsu Training Res. 2005; 1: 6-12.

Abe T, Kearns CF, Sato Y. Muscle size and strength are increased following walk training with restricted venous blood flow from the leg muscle, Kaatsu-walk training. J Appl Physiol. 2006 May;100(5):1460-6. Epub 2005 Dec 8.

Kawada S, Ishii N. Skeletal muscle hypertrophy after chronic restriction of venous blood flow in rats. Med Sci Sports Exerc. 2005 Jul;37(7):1144-50. Erratum in: Med Sci Sports Exerc. 2005 Oct;37(10):1824. 

copyright © 2002 BIOMag
All rights reserved

27.11.2008 22:28 Najoblubenejsie hardcore jedlo?
27.11.2008 22:01 Peter Mlynarčík na WPC Worlds s famóznymi 330 kg
27.11.2008 21:37 WPC worlds 2008
27.11.2008 20:24 flakanie do konca roka
27.11.2008 19:48 burnflesh WPC WORLDS 2008