Kozmický prach 

Svinstvo v doplnkoch - viete, čo vlastne konzumujete?


Svinstvo v doplnkoch - viete, čo vlastne konzumujete?

Spomínam si asi 8-10 rokov dozadu, keď svet doplnkov výživy bol vcelku prehľadný. Bolo niekoľko kategórií – proteíny, gainery, kreatíny, náhrady jedla a niekoľko špeciálnych suplementov – v každej kategórii v podstate overené látky, ktoré boli používané na základe overeného výskumu.

Takisto bolo v tom čase len niekoľko výrobcov (resp. oni to ani výrobcovia neboli, keďže balenie a miešanie robila za nich tretia firma). Vcelku sa ale každý výrobca snažil o predaj kvalitných produktov.

Dnes človek vidí každý mesiac novú firmu (prevažne zo severnej Ameriky), ktorá sa snaží upútať niečím prevratným.

Keď však človek nakukne pod hrubú vrstvu marketingu, na ktorej je väčšina značiek a produktov vyslovene postavená, keď si človek odmyslí profesionálnych kulturistov poznačených chronickým užívaním liekov, ktorí by sa za malý „sponzoring“ dali odfotiť aj na sáčok hnoja, keď sa človek dopátra konečne k podstate doplnku a samotným látkam, tak je právom zhnusený tým, čo zistil.

V poslednej dobe sa totiž spolu s rôznymi značkami začali ako huby po daždi množiť rôzne soli látok, iné formy, ktoré „akože“ majú byť účinnejšie, lepšie, rozpustnejšie, efektívnejšie – stačí si vybrať.

Väčšinou však ide o látky, ktorých „vyššia efektivita“, „účinnosť“ a pod. nielen, že nie sú vôbec podložené, alebo iným spôsobom dokázané, ale pridávajú sa do doplnkov aj látky, ktoré majú predpoklad byť škodlivé a zdraviu nebezpečné.

Od roku 1994, kedy bol v USA schválený zákon o doplnkoch výživy a odkedy stratila FDA kontrolu nad doplnkami výživy a rôznymi tvrdeniami výrobcov na doplnkoch (podľa tohto zákona musí FDA dokázať výrobcovi, že použitá látka je škodlivá alebo že tvrdenia na obale nie sú oprávnené), sa geometrickým radom začali uvádzať na trh pochybné látky.

Chvíľu sa ešte výrobcovia držali v podstate toho logického hesla, že najprv sa má účinnosť a bezpečnosť látky dokázať vo výskume, až potom sa má voľne predávať ľuďom, ale to, čo sa deje posledných 5 rokov, je neskutočné a zmena príde asi až vtedy, keď podobne ako pri efedríne zomrie niekoľko ľudí a zmení sa systém, resp. niektoré látky FDA zakáže.

Pridávanie nebezpečných a zdraviu škodlivých látok do potravín a doplnkov výživy je závažnou vecou najmä preto, že koneční užívatelia si nie sú zďaleka vedomí možného rizika a následkov užívania týchto látok a kontrola v tejto oblasti aj v rámci EÚ je extrémne slabá. Paradoxne si človek môže v súčasnej dobe kvôli nevedomosti užívaním doplnkov výživy ublížiť viac, ako keď niekto vedome a s naštudovaním si postupov a pod lekárskym dohľadom uživa anabolicko androgénne steroidy a iné lieky.

Určite by vás nepotešilo, keby ste zistili, že užívaním niektorých doplnkov sa môžete dopracovať až k sterilite, alebo vaše deti môžu byť retardované, prípadne budete mať problémy so srdcom, v kritickom prípade infarkt, problémy s obličkami, pečeňou, v najmiernejších prípadoch hnačky a pod. Zjavne asi nepomyslíte na to, že tú rakovinu môžete mať aj z doplnkov výživy, ťažko si spojíte postihnutie alebo nedonosenie vášho dieťaťa s doplnkami, to riziko je však reálne a tieto doplnky sú, aj napriek porušeniu európskych a slovenských predpisov, stále tu a voľne k dispozícii – samorejme, nelegálne.

Nie každý predajca je založený ako my, že sa snažíme primárne pomôcť. Väčšine ide o to predať a zarobiť, preto si nerobia hlavu z toho, že predávajú niečo, čo môže zachovať trvalé následky na ľudskom zdraví. Malá skupinka tých, ktorých by to možno aj trápilo, zase nemá vedomosti, dokonca ani tie vyžadované základnými zákonmi a nariadeniami a produkty, ktoré predáva, nepozná.

Je teda na konečnom užívateľovi, aby sám vedel, čo konzumuje a čo to v konečnom dôsledku znamená, niekedy sa však ani presné zloženie nedá jednoducho zistiť z etikety a uvedených názvov, keďže niektoré nebezpečné látky sú použité v ochucovacích zmesiach, ktoré sú na etikete uvedené jednoducho ako aróma, resp. niektoré látky sú uvedené len pod marketingovým označením/obchodným názvom, ktoré nedáva jasnú odpoveď, o akú látku presne ide.

Yohimbín

Vo väčšine krajín EÚ, vrátane našej, je to predpisový liek, používaný hlavne na liečbu erektilnej dysfunkcie. V potravinách a doplnkoch výživy je zakázaný.

Skutočnosť, že sa viaže špecificky na alfa-2-adrenoreceptory, sa využíva hlavne v prípravkoch na chudnutie, najmä pre ženy, a ďalej v predtréningových prípravkoch na zlepšenie prekrvenia.

V priebehu 1-2 hod. po podaní lieku sa zvyšuje krvný tlak a pulzová frekvencia. Problematické môže byť najmä kombinovanie yohimbínu s inými stimulanciami, ktoré môžu vyústiť až do fatálnych následkov, hlavne pri ľuďoch so srdcovo-cievnymi problémami, o ktorých užívatelia len málokrát vedia.

Rovnako sú nebezpečné interakcie s určitými druhmi potravín.

Nezriedka sú popisované problémy s dýchaním, trasením rúk, vysokým krvným tlakom a tepom a svalovými kŕčami.

V niektorých doplnkoch z USA je dávkovanie až absurdné a hraničí so zdravým rozumom a zodpovednosťou. Dávkovanie lieku na lekársky predpis hovorí o maximálnej dennej dávke 30 mg (3x denne 10 mg, vyššie dávkovanie nezvyšuje účinnosť, ale len prehlbuje negatívne efekty). Intoxikácia nastáva pri dávke už 5-6-násobne vyššej. Napriek tomuto sa nájde v niektorých prípravkoch až 200 mg čistého yohimbínu a jeho derivátov na jednu dávku.

V niektorých prípadoch spravili výrobcovia aj medzinárodné verzie produktov, ktoré neobsahovali/-jú predpisové a zakázané látky. Rozhodli sa však zároveň zmeniť zloženie do takej miery, že z výrobku sa stal predražený prášok s minimom potenciálne účinných zložiek, dodaných doslova v mikromnožstvách. Aj preto sa medzinárodné verzie takmer nepredávajú a na trhu nájdete len verzie s obsahom zakázaných látok.

Vanád (Vanadium) a jeho soli a iné formy

Asi od 80-tych rokov sa najskôr do povedomia odbornej verejnosti a neskôr aj širšej populácie dostal vanád, resp. jeho forma – vanadyl sulfát, ako látka, ktorá by mohla mať prospešný efekt pre zlepšenie niektorých prípadov cukrovky.

Vanadyl sulfát sa osvedčil pri testoch na zvieratách, ktorým bol navodený stav cukrovky, pričom podávaním vanadyl sulfátu sa zlepšila inzulínová senzitivita a celkový stav cukrovky. Jeho negatívom bola vysoká toxicita, ktorá viedla od problémov so zažívaním, cez poškodenie vnútorných orgánov a reprodukčnej sústavy, až k úmrtiam.

Sľubné výsledky na poli diabetu sa dostali aj do pozornosti výrobcov doplnkov výživy, ktorí začali propagovať vanadyl sulfát ako doplnok, ktorý má mať vlastnosti inzulínu a mal by zlepšovať prenos živín do svalov a zvyšovať svalovú hmotu u cvičiacich ľudí, znižovať podiel tuku a pod.

Dodnes neexistuje štúdia, ktorá by uvedené tvrdenia čo len minimálne podporila.

Všetky štúdie na zdravých ľuďoch, či už cvičiacich alebo necvičiacich, neukázali žiadny pozitívny efekt suplementácie vanádom, resp. jeho rôznymi formami, na tvorbu svalovej hmoty alebo zlepšenie telesnej kompozície.

„…small oral doses (100 mg/day) of vanadyl sulfate do not alter insulin sensitivity in nondiabetic subjects”
M Halberstam, N Cohen, P Shlimovich, L Rossetti and H Shamoon. Oral vanadyl sulfate improves insulin sensitivity in NIDDM but not in obese nondiabetic subjects. Diabetes (UNITED STATES) May 1996, 45 (5) p659-66

“…oral vanadyl sulfate was ineffective in changing body composition in weight -training athletes”
Fawcett et al. The Effect of Oral Vanadyl Sulfate on Body Composition and Performance in Weight-Training Athletes. International Journal of Sport Nutrition.1996.6.382-390.

“Research has shown that chromium, vanadyl sulfate, and boron do not appear to be effective in increasing lean body mass…”
Clarkson PM, Rawson ES. Nutritional supplements to increase muscle mass. Crit Rev Food Sci Nutr. 1999 Jul;39(4):317-28.

Je to aj kvôli tomu, že inzulínová senzitivita zdravých ľudí je postačujúca a regulácia glykémie na rozdiel od cukrovkárov funguje bezproblémovo. Navyše, cvičenie má priaznivý vplyv na zvýšenie inzulínovej senzitivity a v období okolo cvičenia svalové bunky ľahko prijímajú živiny aj s nižšou hladinou inzulínu, o čom bolo napísaných niekoľko vedeckých prác.

Naopak, otázka toxicity vanádu a jeho nadmerného užívania je pre širšiu verejnosť zanedbávaná.

Typický príjem vanádu zo stravy je 15 mcg denne a plne postačuje na pokrytie potrieb zdravých ľudí.

Americká Food and Nutrition Board (FNB) v roku 2001 určila tolerovateľný najvyšší príjem na 1,8 mg denne, ale len pre dospelých, pričom tento limit neplatí pre tehotné a dojčiace ženy, deti a mládež do 18 rokov, keďže závažnosť vedľajších efektov nedovoľovala určiť bezpečnú hranicu pre tieto skupiny a FNB naznačila, aby uvedené skupiny boli špecificky opatrné pri konzumácii doplnkov s obsahom vanádu.

Autorita vo Veľkej Británii - Expertná skupina pre vitamíny a minerály EVM prišla v roku 2003 k záveru, že na určenie najvyššieho prípustného množstva nie sú dostatočné dáta z existujúcich štúdií a že závery štúdií naznačujú, že vanád má nepriaznivé účinky na mužský a ženský reprodukčný systém a na vývoj potomkov. Existujúce štúdie sú neadekvátne na to, aby sa vôbec podporilo bezpečné užívanie vanádu vo forme doplnkov.

Od roku 2004 sa Európska autorita pre bezpečnosť potravín EFSA, ktorej nálezy sú smerodajné pre štáty EÚ, zaoberala vanádom v súlade s direktívou 2002/46/EC a stanovením jeho prijateľného vrchného limitu bez pravdepodobného rizika na zdravie človeka. Kvôli závažným vedľajším účinkom a nedostatku výskumu tento limit nemohla EFSA určiť.

Po predložení ďalších štúdií vydala EFSA vo februári roku 2008 negatívne stanovisko k šiestim formám vanádu pre jeho toxické účinky, čo efektívne znamená zákaz používania týchto foriem v potravinách a doplnkoch výživy:

“The European Food Safety Authority EFSA has issued an unfavourable opinion on the use of vanadium containing compounds in food. The safe use of vanadium containing compounds could not be established based on the toxic effects caused by vanadium and the efficiency of the absorption of the compounds.

In animal tests vanadium compounds have been found to be harmful to the kidneys, spleen and lungs and to increase the blood pressure. It has also been shown in many cell tests (in vitro) and in some animal tests that they have a genotoxic effect.

The opinion that now has been issued concerns the following vanadium compounds: vanadium citrate, bismaltolato oxo vanadium and bisglycinato oxo vanadium, vanadyl sulphate, vanadium pentoxide and ammonium monovanadate.”

Na trhu sa bežne stretnete s doplnkami, ktoré obsahujú aj 100 mg vanadyl sulfátu v dávke (20% obsah vanádu), dokonca niektoré doplnky majú 750 mg bismaltolato-oxo-vanádia a bisglycinato-oxo-vanádia v jednej dávke. Tieto prípady sú choré a nezodpovednosť zo strany výrobcov a predajcov je nepochopiteľná, v niektorých prípadoch o to viac, že v popisoch na webe uvedené látky schválne zamlčujú, prípadne aj označujú ako EÚ verzie, hoci takéto neexistujú. Užívateľ teda nevie dopredu, že si kupuje doplnok s potenciálne toxickými dávkami tohto minerálu/ťažkého kovu, o čom sa môže dozvedieť až pri pozornom prečítaní návodu za predpokladu, že má o problematike potrebné vedomosti.

Všetci užívatelia by si teda mali pozorne preštudovať pred užívaním etikety výrobkov, používanie vanádu v pred a potréningových doplnkoch je až nepochopiteľne rozšírené.

Okrem yohimbínu, vanádu, rôznych prohormónov a prosteroidov sa do doplnkov dostávajú látky, ktorých efektivita nie je ničím podložená a ktorých škodlivosť je predpokladaná, či už ide napríklad o metyl estery niektorých aminokyselín, prípadne iné soli. Funkčnosť týchto látok je takmer vždy horšia ako funkčnosť existujúcich a bezpečných foriem a ich používanie je výlučne orientované na ohúrenie spotrebiteľa komplikovanými názvami. To, že sa dostávajú na trh aj k nám, resp. do EÚ, je výsledkom nedôslednej kontroly a špecificky voľnou legislatívou v niektorých krajinách EÚ, ako napríklad Holandsko.

Spotrebiteľ je teda prakticky odkázaný na svoje vedomosti a vedomosti a zodpovednosť predajcu. Aj preto BodyWorld ako jeden z mála obchodov ponúka len produkty, ktoré prešli legislatívnym procesom a schválením Úradu verejného zdravotníctva SR.

Práve pred pár dňami, 1.mája, oznámila FDA 23 problémov s pečeňou po užívaní prípravku Hydroxycut firmy Muscletech (na Slovensku predávaný nelegálne), z toho jedno úmrtie a niekoľko nutných transplantácií pečene. FDA a Muscletech sa dohodli na dobrovoľnom stiahnutí všetkých 14 variánt prípravkov Hydroxycut.

Nižšie uvádzame niekoľko doplnkov, ktoré sa predávajú nelegálne a môžu mať zdraviu škodlivé účinky:

BSN Atro-Phex
BSN Axis-HT
Dymatize Dyma-Burn Xtreme
Dymatize Xpand a Dymatize Expand Energized
Muscle Asylum Project (MAP) Anabolic N.O. Plasmacore
MAP Arson Fatburning Serum
MAP Altered State
MuscleTech Anabolic Halo
MuscleTech Hydroxycut Hardcore
MuscleTech NaNO Vapor
MuscleTech GAKIC Hardcore
MuscleTech Hydroxycut Hardcore
MuscleTech NaNO Vapor
MuscleTech NaNOX9 Hardcore
Nutrex Lipo-6 US verzia
VPX Meltdown
VPX NO Shotgun

Zoznam všetkých produktov je niekoľkonásobne dlhší, zahŕňa podstatne viac produktov značiek Nutrex, Gaspari Nutrition, Fizogen, SAN a pod. Pokiaľ ste našli niektorý z uvedených produktov predávať u Vášho predajcu, svedčí to o jeho prístupe k zdraviu zákazníka. Pri komplikáciách môžete kontaktovať regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Zapojte sa do diskusie k tomuto článku na FreeZone! 

copyright © 2002 BIOMag
All rights reserved

27.11.2008 22:28 Najoblubenejsie hardcore jedlo?
27.11.2008 22:01 Peter Mlynarčík na WPC Worlds s famóznymi 330 kg
27.11.2008 21:37 WPC worlds 2008
27.11.2008 20:24 flakanie do konca roka
27.11.2008 19:48 burnflesh WPC WORLDS 2008