Zo sveta vedy 

Tréning a srdce


Názov: Výskyt zhrubnutia steny ľavej komory u silových športovcov užívajúcich alebo neuživajúcich anabolické steroidy.

Autori: Dickerman RD, Schaller F, McConathy WJ Department of Biomedical Sciences, University of North Texas Health Science Center, Fort Worth, Tex., USA.

Zdroj: Cardiology 1998 Oct;90(2):145-8

Zhrnutie:

Autori tohto výskumu skúmali štyroch elitných atlétov, používajúcich pri tréningu posilňovanie, pomocou dvojrozmerného echokardiografu. Navyše retrospektívne preskúmali rozmer ľavej komory u 13 kulturistov z predchádzajúcich štúdií. Všetci 4 elitní atléti mali hrúbku steny ľavej komory viac ako 13 mm. Jeden subjekt zo skupiny elitných kulturistov mal najväčšiu hrúbku steny ľavej komory (16 mm), aká kedy bola pozorovaná u silových atlétov. Retrospektívne, u 43% kulturistov neužívajúcich anabolické steroidy a u 100% zo skupiny užívajúcej steroidy bola hrúbka steny ľavej komory za normálou hranicou 11mm. 1 subjekt neužívajúci steroidy a 3 subjekty užívajúce steroidy mali hrúbku steny nad kritickú hodnotu 13mm. Ani jeden zo subjektov nevykazoval diastolickú dysfunkciu. Napriek predchádzajúcim štúdiám sa ukázalo, že hrúbka steny ľavej komory >/=13mm sa vyskytuje bežne u elitných športovcov, ktorí neužívajú anabolické steroidy.

Diskusia:

Hypertrofia ľavej komory (HĽK) je charakterizovaná zhrubnutím steny ľavej komory nasledovne po zväčšení vlákien srdcového svalu. Normálnou príčinou tejto hypertrofie býva chronické zvýšenie celotelového krvného tlaku a takisto môže byť zapríčinené aj náhlym alebo rýchlym zväčšením hmotnosti tela. Zhrubnutie steny ľavej komory môže byť po určitú hranicu vnímané ako adaptívna ochrana na zvýšený tlak krvi v žilách. Za touto malou hranicou je hypertrofia ľavej komory silným ukazovateľom vzniku vážnej poruchy srdcovej činnosti.

Počas dvíhania ťažkých závaží je celotelový krvný tlak zvýšený na základe tzv. valsalva manévru. Jednoducho povedané, je to silné vydýchnutie so zavretými ústami a nosom, čo má za následok stiahnutie brucha. Tlak sa zvyšuje aj následkom kontrakcie svalstva. Malo by byť spomenuté, že HĽK videná u kulturistov sa nazýva aj "koncentrická hypertrofia ľavej komory", čo znamená, že je to dôsledok kontrakcií proti zvýšenému celotelového tlaku a nie je to považované za patologické. "Ekcentrická" HĽK je zapríčinená konštantným zvýšením krvného tlaku nie ako následok valsalva manévra, ale klinickou hypertenziou, ktorá núti komoru zväčšovať sa proti odporu. Verilo sa, že prerušované zvýšenie krvného tlaku vznikajúce pri ťažkom tréningu s činkami je nepostačujúce vyvolať koncetrickú hypertrofiu ľavej komory (CHĽK). Každá evidencia CHĽK u silových športovcov alebo kulturistov bola braná ako následok užívania steroidov.

V tejto štúdii vedci identifikovali HĽK na alebo za 13mm nie iba u kulturistov užívajúcich steroidy, ale aj u "čistých" športovcov. Hoci bolo ukázané, že v skupine uživajúcej steroidy bolo toto zhrubnutie výraznejšie, aj jeden "čistý" subjekt mal hrúbku za hranicou 13mm.

J. 

copyright © 2002 BIOMag
All rights reserved

27.11.2008 22:28 Najoblubenejsie hardcore jedlo?
27.11.2008 22:01 Peter Mlynarčík na WPC Worlds s famóznymi 330 kg
27.11.2008 21:37 WPC worlds 2008
27.11.2008 20:24 flakanie do konca roka
27.11.2008 19:48 burnflesh WPC WORLDS 2008