Zo sveta vedy 

Vibračný tréning


Názov: Vplyv vibračného stimulačného tréningu na maximálnu silu a flexibilitu

Autori: Issurin VB, Liebermann DG, Tenenbaum G; Ribstein Center for Research and Sport Medicine Sciences, Wingate Institute, Wingate Post, Israel.

Zdroj: J Sports Sci 1994 Dec;12(6):561-566

Zhrnutie:

V tejto štúdii bola skúmaná nová metóda trénovania maximálnej sily a flexibility, ktorá zahŕňala použitie vibrácií (vibračnej stimulácie, VS) na cieľový sval (príťahy v sede s oporou trupu). 28 športovcov mužského pohlavia bolo rozdelených do troch skupín a trénovali 3-krát týždenne počas 3 týždňov za jednej z nasledujúcich podmienok:
-klasické cvičenia na silu rúk (a chrbta) a VS strečingové cvičenia na nohy.
-VS silové cvičenie na ruky (a chrbát) a klasický strečing na nohy
-irelevantný tréning (kontrolná skupina)

Vibrácia bola s frekvenciou 44 Hz a amplitúdou 3mm. Vplyv tréningu bol vyhodnotený izotonickou maximálnou silou, vzdialenosťou piet v rozštepe a hĺbkou predklonu v stoji. Použitím VS tréning vykazoval zvýšenie izotonickej maximálnej sily v priemere o 49,8% v porovnaní s priemerným prírastkom 16% pri klasickom tréningu a nulovým zlepšením u kontrolnej skupiny. VS tréning na flexibilitu mal za následok zlepšenie rozštepu v priemere o 14.5 cm v porovnaní s 4.1 cm pri klasickom tréningu a s 2 cm u kontrolnej skupiny. Na základe tohto pokusu bol vyvodený záver, že aplikácia tejto metódy počas krátkej periódy umožňuje zvýšenie maximálnej sily a flexibility.

Diskusia:

Táto štúdia so sebou priniesla určité vzrušujúce fakty a určité nejasnosti, sklamania. Najskôr si povieme niečo a vyplývajúcich nejasnostiach. Táto štúdia trvala veľmi krátko (3 týždne) a priniesla iba málo informácií o efektoch vibračnej stimulácie na svalovú hypertrofiu. Ďalším nedostatkom bolo použitie iba jedného cviku. Autori taktiež nespomínajú, či cvičenie nespôsobovalo mikrotraumu a svalovicu. Zariadenia použité v tejto štúdii boli vyrobené osobitne pre tento účel a sú pre normálneho človeka nedostupné. Čo sa týka kladov, všetky subjekty v štúdii boli atléti, čo je nezvyklé v takýchto typoch štúdií (väčšinou sú používaní netrénovaní jednici). Ďalším pozitívnym aspektom boli dosiahnuté výsledky. Táto štúdia nám možno posvietila na nový chodníček v oblasti posilňovania a môže skrývať veľký potenciál pre zlepšenie hypertrofie svalu.

J. 

copyright © 2002 BIOMag
All rights reserved

27.11.2008 22:28 Najoblubenejsie hardcore jedlo?
27.11.2008 22:01 Peter Mlynarčík na WPC Worlds s famóznymi 330 kg
27.11.2008 21:37 WPC worlds 2008
27.11.2008 20:24 flakanie do konca roka
27.11.2008 19:48 burnflesh WPC WORLDS 2008