Zo sveta vedy 

Príjem sacharidov počas tréningu


Názov: Vplyv posilňovania a zmena hormonálnej odozvy na rast kostrových svalov

Autori: Tarpenning KM, Wiswell RA, Marcell TJ, Hawkins SA from the University of Southern California, Los Angeles, and the Charles Sturt University, Bathurst NSW, Australia

Zdroj: Med Sci Sport Exer. 1998 May;30(5) Supplement; S1-S1339

Zhrnutie:

Rast svalov je ovplyvnený množstvom fyziologických faktorov ako sú hormóny, množstvo prísunu jednotlivých živín a úroveň kontraktívnej aktivity (napr. posilňovanie). Predchádzajúce výskumy ukázali, že konzumácia sacharidových nápojov počas posilňovania môže zmeniť odozvu určitých hormónov, ktoré regulujú metabolizmus bielkovín (proteínov).

Účelom tejto štúdie bolo určiť, či chronická suplementácia sacharidovými nápojmi a následná zmena hormonálnych hladín pozitívne ovplyvní hypertrofnú odozvu organizmu na posilňovanie. Dve skupiny mladých mužov (vek: 21.3 ±1.5 rokov) sa zúčastnili 12-týždňového progresívneho posilňovacieho tréningového programu. Jedna skupina počas tréningu konzumovala bezkalorický placebo nápoj (Ex+P1f) a druhá 6% roztok sacharidového nápoja (Ex+sacharidy), každý v množstve 8.5ml/kg hmotnosti tela. Hormonálna odozva bola monitorovaná počas týždňov 1, 6 a 12, ako je určené RIA. Nárast svalov bol určený z rozdielov prierezov svalových vlákien pred a po tréningovom programe, vypočítaný zo vzoriek získaných biopsiou z vastus lateralis.

Počas 12 týždňov trénovania skupina užívajúca sacharidový nápoj nevykazovala významný rozdiel v koncentrácii kortizolu pred a po cvičení. Naopak, skupina užívajúca placebo vykazovala výrazne zvýšenú hladinu kortizolu po cvičení. Vzhľadom na tento fakt boli pozorované aj zmeny vo svalovom raste. Posilňovací tréning, pri ktorom sa konzumoval sacharidový nápoj, mal za následok väčší prírastok v oboch typoch svalových vlákien oproti skupine užívajúcej placebo. Výsledok tejto štúdie naznačuje, že zmena hormonálnej odozvy spojená s užívaním sacharidových nápojov môže pozitívne ovplyvniť posilňovaním vyvolanú hypertrofiu svalstva u mladých mužov.

Diskusia:

Počas cvičenia kortizol urýchľuje lipolýzu, ketogenézu a proteolýzu (štiepenie bielkovín). Tieto procesy nastávajú, aby bolo zabezpečené dostatočné množstvo energetických substrátov pre potreby organizmu. Vplyv kortizolu môže byť takisto dôležitý aj pri udržiavaní zásob aminokyselín, z ktorých si sval môže opätovne vybudovať kontraktilné bielkoviny. Toto zabezpečuje, že určitý stupeň adaptácie môže nastať bez ohľadu na možnosť príjmu potravy. Po dlhom čase, ak tento proces nie je vyvážený konzumáciou bielkovín, bude mať za následok iba udržiavanie alebo zmenšenie svalového tkaniva, ako je tomu pri hladovaní a dlhých redukčných diétach. Z uvedenej štúdie je vidno, že nenastalo žiadne výrazné zvýšenie hladiny kortizolu v prípade konzumácie sacharidov počas tréningu. Výsledným efektom bolo výrazné zväčšenie plochy prierezu svalových vlákien, hlavne v type II.

J. 

copyright © 2002 BIOMag
All rights reserved

27.11.2008 22:28 Najoblubenejsie hardcore jedlo?
27.11.2008 22:01 Peter Mlynarčík na WPC Worlds s famóznymi 330 kg
27.11.2008 21:37 WPC worlds 2008
27.11.2008 20:24 flakanie do konca roka
27.11.2008 19:48 burnflesh WPC WORLDS 2008