Zo sveta vedy 

Hormonálna odozva na sacharidy


Názov: Hormonálna odozva na viacdňový posiľnovací tréning s/bez užívania proteínovo-sacharidovo nápoja.

Autori: Kraemer WJ, Volek JS, Bush JA, Putukian M, Sebastianelli aWJ
The Human Performance Laboratory, Ball State University, Muncie, Indiana 47306, USA.

Zdroj: J Appl Physiol 1998 Oct;85(4):1544-55

Zhrnutie:

Deväť trénovaných mužov konzumovalo 7 dní proteinovo-sacharidový nápoj (PSN) s nasledovnou týždennou prestávkou a ďalších 7 dní  placebo (PLA). Posledné 3 dni vo fázach konzumácie PSN a PLA subjekty vykonávali posilňovací tréning. Nápoj bol prijímaný (pol dávky) 2 hodiny pred tréningom a ihneď (druhá polovica dávky) po tréningu. Vzorky krvi boli odobrané pred a po tréningu (0, 15, 30, 45 a 60 minút po ukončení tréningu). Laktát, rastový hormón a testosterón boli významne (P

Diskusia:

Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, čo sa stane počas  ťažkého posiľnovacieho tréningu niekoľko dní po sebe, ak bude prijímaný PSN. Väčšina predchádzajúcich štúdií sledovala efekt príjmu makroživín po jednej tréningovej jednotke. Výsledky tejto štúdie nie sú prekvapujúce. Významne zvýšené hodnoty glukózy a inzulínu po tréningu boli zapríčinené sacharidmi a BCAA obsiahnutými v PSN. Tak ako u aj predchádzajúcich štúdií bola zvýšená potréningová hladina rastového hormónu, avšak iba po prvom tréningu. Po druhom a treťom tréningu bol rozdiel medzi fázami PSN a PLA veľmi malý. Vo fáze PSN bola významne zvýšená kľudová hodnota IGF-1 bez rozdielu v potréningových hodnotách v porovnaní s placebo. Toto nie je až tak zvláštne v podmienkach „prejedania sa“. PSN pridal v tejto štúdii 1575 až 2475 kcal denne. Bola pozorovaná tendencia zníženej hladiny kortizolu v oboch fázach. Môže byť prekvapujúce, že hladina kortizolu nebola významné odlišná u skupiny PSN, ale tento fakt nie je neobyčajný u krátkodobého trénigového protokolu (3 dni). Bol pozorvaný jeden významný rozdiel, ktorý by mal byť spomenutý. Týmto rozdielom je nižšia hodnota hladiny testosterónu u PSN. Autori vysvetľujú tento fakt ako dôsledok pomeru príjmu jednotlivých makroživín. Vo fáze PSN príjem kalórií z tuku klesol na 14 % oproti 24 % vo fáze PLA. Je dobre známy fakt, že najvyššie kľudové hodnoty testosterónu sa dosahujú pri konzumácií 30 % kalórií z tuku.

J. 

copyright © 2002 BIOMag
All rights reserved

27.11.2008 22:28 Najoblubenejsie hardcore jedlo?
27.11.2008 22:01 Peter Mlynarčík na WPC Worlds s famóznymi 330 kg
27.11.2008 21:37 WPC worlds 2008
27.11.2008 20:24 flakanie do konca roka
27.11.2008 19:48 burnflesh WPC WORLDS 2008