Zo sveta vedy 

Efekty nasycovacej fázy kreatínu


Názov: Vplyv nasycovacej fázy na resyntézu fosfokreatínu.

Autori: Vandenberghe K, Van Hecke P, Van Leemputte M, Vanstaple F, Hespel P.

Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko

Zdroj: Med. Sci. Sports Exerc., 31(2) 236-242, 1999

Zhrnutie:

Cieľom tejto štúdie bolo objasniť vplyv nasycovacej fázy na tvorbu a rozklad svalového fosfokreatínu (PCr) a na výkonnosť svalov počas vysoko intezívnych  kontrakcií. Štúdia bola vykonaná na zdravých mladých mužoch. Pred a po druhom a piatom dni bola vykonaná PNMR spektroskopia gastrocnemicusu a izokinetická dynamometria pri predkopávaní – oba tieto kontrolné testy boli vykonané aj počas placebo fázy aj počas suplementácie kreatínom. V porovnaní s placebom sa zvýšila úroveň svalového PCr po 2 a 5 dňoch suplementácie kreatínom o 11 %, respektíve o 16 %. Krútiaci moment meraný pri predkopávaní bol pri suplementácií kreatínom vyšší o 5 % až 13 %. Rozklad a opätovná resyntéza PCr sa počas izometrických kontrakcií však významne nelíšili od placebo fázy.

Diskusia:

Suplementácia kreatínom zvýšila koncentrácie vnútrobunečného PCr až o 20% oproti normálnej hladine. Myslelo sa, že toto zvýšenie koncentrácie PCr umožňuje svalovej bunke rýchlejšiu resyntézu ATP z ADP a PCr pomocu zvýšenej resyntézy PCr. Táto a niektoré predchádzajúce štúdie naznačujú, že tento predpoklad nemusí byť správny. Počas niekoľkých posledných rokov bolo vykonaných veľa štúdií na zdokumetovanie ergogenického efektu nasycovacej fázy. Väčšina z týchto štúdií ukázala pozitívne efekty nasycovacej fázy na krátky, vysoko intenzívny výkon. Práve na základe týchto zistení sa vytvorila hypotéza, že kreatín napomáha resyntéze PCr.

Táto štúdia ukázala, že suplementácia kreatínom neviedla  k zvýšeniu resyntézy PCr. Napriek tomu mala nasycovacia fáza ergogenické efekty merané zvýšeným krútiacim momentom a anaeróbnou silou. V podstate trvalo len 2 dni, kým sa zvýšil maximálny krútiaci moment a ďalšie 3 dni nenastalo výrazné dodatočné zvýšenie. Toto naznačuje, že sú potrebné len 2 dni nasycovacej fázy na prejavenie ergogenického efektu.

Štúdie, v ktorých bolo ukázané najväčšie zvýšenie PCr oproti normálu, takisto ukázali najväčšie zlepšenie výkonnosti. Aj toto je jedna z takých štúdií. Rovnako ukázali mnohé štúdie iba malé zvýšenie resyntézy PCr napriek značnému zvýšeniu hladiny PCr oproti normálu.

Otázkou teda zostáva: Ako zvyšuje nasycovacia fáza (suplementácia kreatínom) výkonnosť? Autori tejto štúdie prišli so zaujímavou hypotézou. Prišli na fakt, že nasýtenie kreatínom skracuje relaxačný čas svalových vlákien. Zvýšením schopnosti relaxácie svalu medzi dvoma po sebe idúcimi kontrakciami sa znižuje odpor vyvýjaný na pracujúci sval a takisto sa znižujú nežiadúce kontrakcie antagonistickej svalovej skupiny. Veľmi dobre sa tento efekt dá pozorovať na šprintéroch.

Napriek všetkým doterajším zisteniam je len jedno zatiaľ isté – kreatín naozaj funguje a nie je dôvod, prečo túto pozitívnu vec nevyužiť pre náš prospech, aj keď presne nevieme, ako funguje. 

copyright © 2002 BIOMag
All rights reserved

27.11.2008 22:28 Najoblubenejsie hardcore jedlo?
27.11.2008 22:01 Peter Mlynarčík na WPC Worlds s famóznymi 330 kg
27.11.2008 21:37 WPC worlds 2008
27.11.2008 20:24 flakanie do konca roka
27.11.2008 19:48 burnflesh WPC WORLDS 2008